Pers filer

Introduktion, slides

Introduktion, video(50 min)

Att skriva vetenskapliga rapporter (in English)

Introduction29 min

Structure of the thesis part 144 min

Structure of the thesis part 213 min

Referencing and typography27 min

Referenser video (30 min)

Referenser, slides

Flensburgs kompendium,slides

Flensburgs kompendium del 1, video (58 min)

Flensburgs kompendium del 2,video (1h 8 min)

Karlsson kap 1-3,slides

Karlsson kap 1-3, video (58 min)

Karlsson kap 4, slides

Karlsson kap 4, video (38 min)

Karlsson kap 5.slides

Karlsson kap 5, video (18 min)

Karlsson kap 6,slides

Karlsson kap 6, video (25 min)

Gidlund kap 6, Slides

Gidlund, kap 6,video (46 min)

Gidlund kap 7, Slides

Gidlund kap 7, video (1h 4 min)

Gidlund kap 8, Slides

Gidlund kap 8, video (43 min)

Demokrati och IT,slädes

Demokrati och IT, video (50 min)

Digital divide, slides

Digital Divide, video (17 min)

Demonstration av kommunal webbsida, video (12 min)

Gidlund kap 9, slides

Gidlund kap 9, video (43 min)

Gidlund kap 10 slides

Gidlund kap 10, video (21 min)

New PublicManagement, slides

New Public Management, video (44 min)

Gidlund kap 12 slides

Gidlund kap 12, videoa (60 min)

Gidlund kap 13 slides

Gidlund kap 13, video (32 min)

Gästföreläsning, video flv-format (158 MB), laddas ner och öppnas med realplayer (32 min)

Gästföreläsning, bättre kvalitet men 1,5 GB! Fortfarande 32 min!

Karlsson kap 7 slides

Karlsson kap 7video (19 min)

FN:s rapport 2014 slides

FN:s rapport2014 video (44 min)

© Per Flensburg 2014