INFORMATIK

9 milstolpar i informatiken utveckling

Informatikens milstolpar

© PER FLENSBURG 2018