Vad innebär det att vara medlem?

Vetenskapsfestivalen 2019

 

Strömstad akademi – En kunskapsresurs för samhället

Många seniora forskare vill fortsätta forska även efter uppnådd pensionsålder, men långt ifrån alla har en plattform för sin verksamhet. Strömstad akademi erbjuder sedan 2008 aktiva forskare en akademisk hemvist, som gör det möjligt att fortsätta forska även efter 67 års ålder. Våra medlemmar, både äldre och yngre, kommer från olika länder och tillsammans skapar Strömstad akademi en gedigen kunskapsbank av vetenskaplig kompetens och beprövad erfarenhet. De flesta i akademin har forskat i många år. För samhället är det angeläget att ta tillvara dessa forskares samlade resurser och stora kontaktnät världen över. Akademin är i huvudsak virtuell, med kontor i Strömstad och lokala avdelningar i Stockholm/ Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Falun. 

   Mer utförlig beskrivning