Hedersprofessorer     Förordnade ledamöter      Stödjande ledamöter

 

Hedersprofessorer

 

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Bearer, Elaine Department of Pathology Hedersprofessor / Honorary Professor
Dahlström, Annika Morfologi, neurovetenskap Hedersprofessor / Honorary Professor
Eriksson, Gunnar Sustainable City Planning? Hedersprofessor / Honorary Professor
Fuglesang, Christer Particles in space Hedersprofessor / Honorary Professor
Hofrén Erik Museivetenskap / Museum Science Hedersprofessor / Honorary Professor
Høeg, Asger Strategi och planläggning Hedersprofessor / Honorary Professor
Jönsson, Bodil Fysik, rehabiliteringsteknik Hedersprofessor / Honorary Professor
Kandpal, Tara, C   Hedersprofessor / Honorary Professor
Kazmerski, Larry Solenergi Hedersprofessor / Honorary Professor
Moser, Edvard   Hedersprofessor / Honorary Professor
Moser, May-Britt    Hedersprofessor / Honorary Professor
Mossaed, Jila   Hedersprofessor / Honorary Professor
Ottersen, Ole Petter    Hedersprofessor / Honorary Professor
Wilczek, Fran   Hedersprofessor / Honorary Professor

 

Förordnade

 

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Agrell, Per-Sigurd Informatik / Informatics  
Ahlsén, Elisabeth Neurolingvistik Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Allwood, Jens Kommunikationsvetenskap / Communication Science  
Amundsen, Arne Bugge Kulturhistoria  
Andersson, Bo Utbildningsvetenskap  
Andersson, Sten Arkitektur / Architecture  
Arafa, Salah förnybar energi och hållbar utveckling  / Renewable Energy and Sustaainable Development   
Areskoug, Nils-Göran Musikvetenskap  
Asplin, Nina Reproduktiv och perinatal hälsa / Reproductive and Perinatal Health  
Back, Mariana Vetenskapskommunikation / Science Communication Vice ordförande / Deputy Chair
Basch, Anglika Materialteknik / Materials Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Berg, Ulf Organisk kemi / Organic chemistry Valberedning, sammankallande / Election Committee convenor 
Bergen, Helena, von Landskapsarkitektur, konst  
Bergqvist, Christina Neurologi och pediatrik / Neurology and Pediatrics  
Bergqvist, Gudmund Pediatrik / Pediatrics Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Bergström, Tomas Klinisk mikrobiologi / Clinical Micro Biology  
Björkroth, Maria museivetenskap / Museum Science Revisor / Auditor
Borgström, Maria Pedagogik / Pedagogics  
Bravo, Diana spanska / Spanish  
Breilid, Olav christoffer    
Broman, Lars Fysik  / Physics Rektor / Vice Chancelor
Brorsson Norberg, Birgitta Svenska  / Swedish  
Brorsson, Kjell-Åke Ekologisk ekonomi / Ecological Economics  
Bryntse, Göran Energieffektiv teknik / Energy Efficient Technologies Revisor suppleant / Auditor stand in
Burns, Tom R Sociologi / Sociology   
Böhme, Jan Molekylärbiologi / Molecular Biology  
Chariandy, Celeste Zoologi, plant science  
Datta, Gouri Vetenskapskommunikation   / Science Communication  
Deppert, Knut Fysik  / Physics  
Drakenlordh, Rikard Historia / History  
Egermark, Inger Ortodonti / Orthodontics  
Ekelund, Anders ortopedi / orthopedics  
Engström, Arne Matematikdidaktik  
Eriksson, Erik Litteraturvetenskap / Literature  
Eriksson, Ulf Hållbar stadsplanering  / Sustainable Urban Planning Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Flensbug, Per Informatik / Informatics Styrelseledamot, nyhetsbrevredaktör, webredaktör,
Fletcher, John Ekonomi / Economics Sammankallande Falusektionen, Framtidsgruppen
Francia, Guadalupe Pedagogik/Pedagogics  
Frejd, Torbjörn Organisk kemi/Organic Chermistry  
Frisdal, Bodil Pedagogik / Pedagogics Sammankallande Lundsektionen, Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Fritzell, Peter Ortopedi / Orthopedics Styrelseordförande / Chair of Board
Garg, Hari Prakash Solenergi / Solar Energy  
Godow Bratt, Sanne Hållbar samhällsutveckling / Sustainable Society Development /   
Graviz, Ana Pedagogik /Pedagogics  
Groningen, Ernst van astronomi / Astronomy  
Grundén Ingrid Pedagogik /Pedagogics  
Gustavsson, Anders Etnologi / Ethnology Prorektor / Vice vice chancelor
Hammarlund, Karl Gunnar Historiedidaktik / History  
Hammarskjöld, Björn Pediatrik / Pediatrics  
Heldner, Christina Franska / French  
Hellberg, Dan Obstretik, gynekologi  
Holm, Nils G Religion / Science of Religion  
Hultman Christina Psykiatrisk epidemiologi / Psychiatric Epidemiology Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Hultman, Jan Anestesi  
Ilie, Cornelia Lingvistik och retorik / Linguistics and Rhetoric  
Ingelstam Lars Teknik och social förändring / Technology and Social Change  
Jansdotter, Märta Företagsekonomi  
Jansson, Bo G litteraturvetenskap / Literature Kassör/ Treasurer
Jansson, Kjell    
Janzon, Bode Historia / History  
Jern, Stefan Psykologi / Psycology  
Johannisson, Bengt Entreprenörskap / Entrepreneurship  
Johansson, Bengt J Utbildningsvetenskap  
Jonsson, Kjell Idehistoria  
Jönsson, Hans Olof Juridik  
Kovalenko, Natalya Vetenskapskommunikation, astronomi / Science Communication, astronomi  
Kullenberg, Gunnar Oceanografi  
Lamm, Johan Energihushållning i fysisk planering  
Lampinen, Ari Förnybar energi / Renewable Energy Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Liljeroth, Ingrid Specialpedagogik  
Lindberg, Odd Socialt arbete  
Lindgren, Ingvar Fysik  / Physics  
Lindström, Annika obstetrik och gynekologi  
Lingefjärd, Thomas    
Ljungström, Åsa, Werner Etnologi / Ethnology  
Lorendahl, Bengt Företagsekonomi  
Mattsson, Mats-olof Cellbiologi / Cell biology  
Molander, Sverker Miljösystemanalys  
Morberg, Åsa Didaktik / Didactics Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Mouwitz, Lars Yrkeskunnande och teknologi  
Nilsson, Per-Olof Fysik  / Physics  
Nordin, Irene Gilsenan Engelska / Engliush  
Nordström, Marie Mikrobiologi / Micro biology  
Ohlin, Acke Ortopedi / Orthopedics  
Olivestam, Carl E Neurodidaktik/Pedagogics Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Olsson, Dan tyska / German  
Olsson, Gudrun Psykologi / Psycology  
Orre, Inger Informationsdesign / Information design  
Ott, Aadu Utbildningsvetenskap Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Petersen, Ann-Louise Utbildningsvetenskap  
Philipson, Sten Etik och värderingsforskning  
Rosenlind, Märta Pedagogik / Pedagogics  
Rydberg, Anders Mikrovågsteknik / Micro waves  
Rönnerstrand, Torsten litteraturvetenskap / Literature  
Samuelsson, Kersti Neurologisk rehabilitering  
Sedig, Kjell Innovationsteknik  
Shahrtash, Fateme M Hållbarhet / Sustanability  
Simkò, Myrtill Cellbiologi / Cell biology  
Singhh, Man Fysikalisk kemi  
Skønberg, Sven-Erik Sociologi  
Stankiewics Nakken, Olga Fysik  / Physics  
Steene, Anders Sociologi, turismvetenskap  
Svallhammar, Stig Kulturgeografi  
Tarigan, Elieser Förnybar energi / Renewable Energy  
Tropp, Hans Ortopedisk kirurgi  
Ungethüm, Eugen Tillämpad klimatologi  
Vestlund, Johan Solenergiteknik / Solar energy sammankallande i  framtidsgruppen, webgruppen
Wadenberg, Marie-Louise Farmakologi Sekreterare / Secretary
Wadström, Torkel Medicinsk mikrobiologi  
Waldenström, Urban Gynekologi Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Wetterberg, Lennart Psykiatri / psychiatry  
Wigblad, Rune Företagsekonomi Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Wik, Tina Arkitektur / Architecture  
Wiltsche, Harald Philosophy of science  
Windahl, Gunnar Psykologi Valberedning / Election Committee
Währborg, Peter Invärtes medicin/Internal Medicine  
Åström, Alexander Digital medicin  

 

Stödjande ledamöter

 

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Arén, Hans   Stödjande / Supporting
Axelryd, Pernilla   Stödjande / Supporting
Axelsson, Gabriella    Stödjande / Supporting
Bergelin, Christine   Stödjande / Supporting
Blum, Konrad Förnybar energi / Renewable energy Stödjande / Supporting
Broman, Per-Anders,     Stödjande / Supporting
Christenson, Fredrik   Stödjande / Supporting
Eklund, Johan   Stödjande / Supporting
Eriksson, Isabell    Stödjande / Supporting
Eskilsson, Lena   Stödjande / Supporting
Hansson, Enar   Stödjande / Supporting
Heie, Peter    Stödjande / Supporting
Heie, Ulrika   Stödjande / Supporting
Helgeson, Bo Arbetsvetenskap Stödjande / Supporting
Johander, Lisbeth   Stödjande / Supporting
Karlsson, Ulrika   Stödjande / Supporting
Lindholm Jan   Stödjande / Supporting
Moosberg, Sven   Stödjande / Supporting, Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Näverå, Elisabeth   Stödjande / Supporting
Samuelsson, Annika   Stödjande / Supporting
Samuelsson, Bodil   Stödjande / Supporting, Valberedning / Election Committee
Sandin, Gunilla   Stödjande / Supporting
Östberg, Wilhelm socialantropologi Stödjande / Supporting