Datum

Verk

Nummer

sep-19

Gunnar Kullenberg, Effekter av klimatrelaterade förändringar i havet

AAS-48

sep-19

Per Flensburg, Den stora tankestriden inom informatik: En idéhistorisk analys, 75s

AAS-47

sep-19

Carl Olivestam, red och Anders Gustavsson, medv, Värderingar, 29552 s

AAS-46

juni-19

Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge, 139 sid

AAS-45

mars-19

Anders Steene, Without Transportation no Tourism Industry. Case Stockholm / Sweden, 17 sid.

AAS-44

mars-19

Stig Svallhammar, Om transporter och nationell identitet, 32 sid.

AAS-43

dec-18

Barnbarnens århundrade. Rune Wigblad och Lars Broman, red. 435 sid.

AAS-42

dec-18

Hälsa och miljö Antologi utgiven 2018 av Strömstad akademi Institut för avancerade studier Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson, redaktörer

AAS-41

18-dec

Torsten Rönnerstrand, ”Mitt hemland badar i blod” – Om Jila Mossaed som exilpoet

 AAS-40

okt-18

Anders Gustavsson, Alkoholkontakter över den svensk-norska riksgränsen i ett historiskt förändringsperspektiv, 44 sid

AAS-39

okt-18

Gunnar Windahl, Värdelära i ett pluralistiskt samhälle. Några kritiska reflektioner, 14 sid

AAS-38

okt-18

Ingvar Lindgren, Kvantmekaniken och vårt universum.  Lever vi i en singel eller multipel värld?, 9 sid  AAS-37

AAS-37

mars-18

Tom R. Burns, Ewa Roszkowska, Nora Machado Des Johansson and Ugo Corte, Paradigm Shift in Game Theory, 42 s

AAS-36

nov-17

Christina Heldner, Poesins makt och Historiens fasor. En essä om Odysseus Elytis och hans stora diktcykel To Axion Esti, 39 s

AAS-35

nov-17

Odysseus Elytis’ To Axion Esti i svensk tolkning och med förord av Christina Heldner, 90 s

AAS-34

aug-17

Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 s

AAS-33

jan 2017.

Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s.

AAS-32

jan-17

Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s.

AAS-31

nov-16

Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s.

AAS-30

apr-15

Quality of Renewable Energy Utilization in Transport in Sweden. Ari Lampinen, 55 s.

AAS-29

feb-15

Renewable Energy Education. A Worldwide Status Review. Tara C Kandpal and Lars Broman, 75 s.

AAS-28

apr-14

Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening. Nils-Göran Areskoug, 14 s.

AAS-27

apr-14

Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, 99 s.

AAS-26.

apr-14

Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi -la Divina Comedia. Christina Heldner, 16 s.

AAS-25.

feb-14

How to Write a Master in Science Communication Thesis. Lars Broman, 49 s.

AAS-24

feb 2014

Interactive Exhibition Design. Lars Broman, 54 s.97

AAS-23

jan-14

Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av Jacques Derrida. Christina Heldner, 19 s.

AAS-22

jan-14

Entre indifférence et sarcasmes – Sur la réception en France de Tomas Tranströmer, Prix Nobel suédois. Christina Heldner, 24

AAS-21

dec-13

Den blå planetens atmosfärelektriska system. Eugen Ungethüm, 19 s.

AAS-20

okt-13

Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, Ari lampinen, 47 s.

AAS-19

okt-13

Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och erfarenheter, Anders Gustavsson, 15 s.

AAS-18.

okt-13

Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland. Ari Lampinen, 17 s.

AAS-17

sep-13

On the Importance of PURE – Public Understanding of Renewable Energy, Lars Broman and Tara C Kandpal, 18 s.

AAS-16

mars-13

The Problem of Generality in Models for Translation Criticism – as applied to Eva Ström’s new translation of the Shakepearean Sonnets, Christina Heldner, 24 s.

AAS-15

mars-13

On Rhythm in Poetry Translation- A New Swedish Translation of Shakespeare’s Sonnets, Christina Heldner, 21 s.

AAS-14

mars-13

Konst och vetenskap i samspel, Nils-Göran Areskoug, 23 s.

AAS-13

mars-13

Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, Anders Gustavsson, 23 s.

AAS-12

sep-12

A Tentative approach towards a Consensus between Theories about Science Education and Practices in Comprehensive Schools, Aadu Ott, Aslaug Norden-Ott and Lars-Göran Vedin, 16 s.

AAS-11

sep-12

Albert och Harry. Två vagabonder i kosmos, Aadu Ott, 19 s.

AAS-10

sep-12

The Legendary Journalist Günter Wallraff, Erik Eriksson, 13 s.

AAS-9

sep-12

Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin, Gunnar Windahl, 17 s.

AAS-8

aug-12

World Wide Workshop in Science Education, Aadu Ott, 42 s.

AAS-7

aug-12

Solenergi för räknekunniga, Lars Broman, 26 s.

AAS-6

aug-12

Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design, Aadu Ott och Erik Ott, 155 s.

AAS-5

aug-12

En grekisk tragedi – om Churchill och ”befrielsen” av Grekland, Torsten Rönnerstrand, 11 s.

AAS-4

aug-12

Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig, red. Gunnar Windahl, 47 s.

AAS-3

nov-11

Solar Engineering – a Condensed Course, Lars Broman, 67 s.

AAS-2