Start

Schema Mat  Fordon  Klimat  Politik  Strömstads akademi Länkar  CO2-fångst Frågor

Detta är en sida där jag samlat information om klimatkrisen. Avsikten är att gå ett steg djupare än traditionell journalistik och granska de bakomliggande modellerna. På så sätt får vi en bättre förståelse och kan kritiskt granska alltför vidlyftiga påståenden i både den ena och andra r1iktningen. Det är också meningen att man ska kunna ställa frågor och få vederhäftiga svar på dem. 

Det finns en fysisk cirkel, som håller till i Tärby hembygdsgård men det går också att deltaga på distans genom att flitigt ställa frågor. Och för den delen också att besvara frågor.

Det finns en ämnesindelning i länkarna ovan, dels under överskriften i sidans titel, dels över denna text. Genom att klicka på ordet ”Klimatcirkel” i överskriften kommer man tillbaka till denna sidan.

© Per Flensburg 2018