Här finns några länkar jag stött på under mina färder på nätet:

Kött och klimat, en dansk sida

Ett program om vad som händer då maten tryter

Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People(Science, 2010)

Food Production Must Double by 2050 to Meet Demand from World’s Growing Population(UN General Assembly, 2009)

Where will we find enough food to feed 9 billion(National Geographic, 2014)

Ideological roots of climate change denial(Kirsti Maria Jylhä, Uppsala Universitet, 2016)

Kris för våra viktigaste pollinatörer(WWF, 2017)

Hundred dollar hamburger?(BBC News, 2011)

Totalkonsumtion (förbrukning av kött) åren 1960-2017(Jordbruksverket, 2018)

How much meat is too much?(Bee Wilson, LRB, 2014)

Hur får vi tag i mat om kriget kommer?(SLU, 2018)

Food and the Arab spring - Let them eat baklava(The Economist, 2012)

YEMEN: 85,000 children may have died from starvation since start of war(Rädda Barnen, 2018)

Saudi blockade pushing Yemen toward 'worst famine in decades'(CNN, 2017)

Yemen: up to 85,000 young children dead from starvation(The Guardian, 2018)

Saudi-led naval blockade leaves 20m Yemenis facing humanitarian disaster(The Guardian, 2015)

Yemen could be 'worst famine in 100 years'(BBC News, 2018)

Analyzing successes in agriculture and land management in Sub-Saharan Africa(Land Use Policy, 2007)

Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence(The Royal Society, 2007)

Future threats to agricultural food production posed by environmental degradation, climate change, and animal and plant diseases(Food Security, 2014)

Historical Warnings of Future Food Insecurity with Unprecedented Seasonal Heat(Science, 2009)

Commodity Price Shocks and Civil Conflict: Evidence from Colombia(The Review of Economic Studies, 2013)

Jordbruksstatistisk sammanställning 2018(SCB, 2018)

Klimater är ytterst en etisk fråga

Mat

© Per Flensburg 2018

En studiecirkel där man reder ut en massa kring klimathotet