Schema

Plats: Hembygdsgården i Tärby om inget annat anges

Tid: 19:00 om inget annat anges. Det är onsdag alla dagar. Enkelt uttryckt: Onsdagar i udda veckor. För er som vill ha datum kommer de här. Äre texten GUL och fet så länkar den till material för det datumet.

© Per Flensburg 2018