Start

Detta är tänkt att bli en studiecirkel kring klimathotet, där vi går lite djupare än de vanliga journalisterna och försöker ta reda vad forskarna säger och tror. På så sätt kommer vi fram till vad vi kan göra som på bästa sätt, enligt nuvarande forskning bidrar till att hålla jordens uppvärmning nere.

Vi bestämmer själva upplägget, men tanken är att vi ska få vissa bidrag från studieförbund eller kommun och det förutsätter en viss regelbun-denhet och någon form av målsättning. Jag ska utreda hur detta fungerar och återkommer med uppgifter. Jag föreslår satt vi träffas första gången den 17 januari kl 19:00 i hembygdsgården och bestämmer då vidare hur vi gör och om det blir något ö h t.

Saker vi kan göra:

  • samla in artiklar från källor som vi tror på,
  • försöka förstå innehållet i dessa,
  • göra utvärderingar och sortera bort sådant som är fake eller alltför dåligt underbyggt. 
  • prata om vad vi kan göra själva 
  • skriva insändare i BT 
© Per Flensburg 2018