Om Per Flensburg

Arbetsplatser

 

  • Lärare vid institutionen för informatik, Lunds universitet 1972-1986, från 1984 som lektor.
  • Lektor vid Copenhange Business School, Informatik og Økonomistyring, 1986-1996 
  • Docent i informatik vid Lunds universitet, 1995 
  • Lektor vid högskolan I Växjö 1996-2002 , studierektor för informatik
  • Professor vid Växjö universitet 2002-2006 , forskningsledare för CeLekt
  • Professor i informationssystem vid Högskolan Väst 2006 - 2019
  • Professor i informationssystem, Strömstad akademi, 2018 -
  • Rektor för Strömstad akademi 2021-2024
  • Fullständigt CV

© Copyright 2023

© Copyright 2023

© Copyright 2023