Introduktion

Detta är en envägsblogg och skrivs av mig i egenskap av professor i social informatik. Den kommer mest att handla om funderingar kring jobbrelaterade och filosofiska förhållanden. Kommer nog att dela den på FaceBook. Mitt hemsidespubliceringsprogram (vilket ord!) är på engelska och delar av texten är på engelska. Programmet heter Sandvox och ger snygga sidor, samt är rätt enkelt att hantera. 

När jag börjar skriva detta är jag nästan halvvägs in på min sista termin innan pensionen. Känns både kul och vemodigt. Trots allt är ju de flesta av mina vänner på jobbet och jag älskar att undervisa, speciellt föreläsa. Jag ska samla hop alla mina skrifter och föreläsningar på denna nätplatsen, på sidorna "Teaching stuff" och "Texts and slides". Det mesta är nog på engelska, för på senare år har jag undervisat stort sett bara på engelska. 

Har av flera anledningar börjat fundera på vad som blivit av vårt högskoleväsen. Skrev ett förord till en bok om det nya universitetet och fick då anledning att börja fundera plus att det händer saker och ting i min omgivning, som indikerar att vi helt och hållet styrs av marknaden och kapitalets behov av snäll och foglig arbetskraft. Det gamla bildningsidealet och forskningens frihet lyser med sin frånvaro! Men än så länge har vi frihet att tänka vad vi vill, fast det ska förstås följa givna riktlinjer och passa givna mallar! Och så all denna administration!! I grundskola och gymnasium har ju lärarna reducerats till rapportskrivare och de har nästan ingen tid att förbereda sin undervisning. Detta utvecklar jag mera i min politiska blogg. Nu konstaterar jag bara att en professor, som är den högsta befattningen man kan ha och som har lång erfarenhet av forskning numera förväntas syssla med att skriva ansökningar om forskningsmedel, granska individuella studieplaner, skriva verksamhetsrapporter, göra sammanställningar av kollegers forskning etc. Forska, fundera, reflektera hinns inte med. Så det ska bli skönt att få den tiden då man går i pension.

© Per Flensburg  2012