Klimatcirkel

En studiecirkel där man reder ut en massa kring klimathotet

Detta är en sida där jag samlat information om klimatkrisen. Avsikten är att gå ett steg djupare än traditionelljournalistik och granska de bakomliggande modellerna. På så sätt får vi en bättreförståelse och kan kritiskt granska alltför vidlyftigapåståenden i både den ena och andra r1iktningen. Det är också meningen att man ska kunna ställa frågor och få vederhäftiga svar på dem.

Start

Det finns en fysisk cirkel i senioruniversitets regii. På denna sida samlar vi material som hör till denna cirkel och det finns möjlighet att ställa frågor, som i bästa fall besvaras undersammankomsterna.

Det finns ett schema, där datum för träffarna är bestämda men stort sett allt det andra är förhandlingsbart. Jag strävar efter att i förväg lägga ut material till träffarna och att spela in min genomgång. Genom att klicka på ordet”Klimatcirkel” i överskriften högst upp till vänster kommer man tillbaka till denna sidan.

© Per Flensburg 2018