Tärby fritidsförening

Tarbykyrka

Välkommen till Tärby. I ett vackert beteslandskap ett par mil norr om Borås ligger Tärby. Här bor ca 150 invånare. På denna hemsida hittar du information om bygden och fritidsföreningens aktiviteter. Fritidsföreningen i Tärby anordnar aktiviteter för byborna. På dessa evenemang blandas gamla med unga. Här träffar nyinflyttade de som bott hela sitt liv i byn. Föreningen är till för byborna och gemenskap dem emellan.
Kyrkan
, byggd av sten, kommer ifrån 1200-talet och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1748-1753. Altartavlan är ifrån 1684 och predikstolen från cirka 1700. Här finns även några medeltida skulpturer bevarade. Även dopfunten är ifrån medeltiden. Det finns 100 fornlämningar i Tärby som är kända, några boplatser och en hällkista från stenåldern, flera stora bronsåldersrösen, domarringar, varav en stor, och stensättningar från äldre järnåldern. Två höggravfält finns även bevarade från yngre järnåldern.

Så här hittar man till Tärby hembygdsgård:

Först hittar man till Tärby:

Sedan hittar man infarten