Genomförda aktiviteter

Detta är en samlingssida för fritidsaktiviteter vi har haft och har i Tärby fritidsförening. 

  • Detta är en länk till Margit Lindmans klippbok, som Andreas Jansson har skannat in och vänligen ställt till föreningens förfogande.
  • Bengt Fransson har gjort en dokumentation om  knektar och knektatorp i Tärby, som han välvilligt ställt till föreningens förfogande.
  • Bengt Fransson och Bo-Lennart Johansson har även gjort en dokumentation av torp i Tärby som de ställt till föreningens förfogande. 
  • Vi har även haft en studiecirkel kring kring temat ”Gårdar i Tärby” där både Bengt Fransson och Bo-Lennart Johansson samt några av föreningens medlemmar har bidragit.