Extra årsmöte

Vi kallar till ett extra årsmöte 25 april kl 19:00 Det har kommit förslag på att vi ska kalla oss för Tärby Byalag. Motiveringen är att vi i praktiken fungerar som ett byalag och att byalag har lättare att få anslag än en fritidsförening. Det är oklart hur länge byalagen existerat. I historisk tid kallades svenska jordägare med hjälp av budkavle till en bystämma, som leddes av en ålderman. Det fanns en byordning som reglerade skyldigheter och rättigheter med avse-ende på gemensam egendom, skötsel av boskap, fattigvård med mera. Fattigvården och fattigstugan organiserades på sockennivå, men det praktiska utförandet föll ofta på bya-lagen. Sedan många byar i Götaland och södra Svealand splittrats efter flera skiftesreformer på 1700-talet och 1800-talet – storskifte, enskifte och laga skifte – kom byalagen att minska i betydelse där.
I Borås har man beslutat att satsa en miljon per år på byarna i kommunen. Det innebär för vår del 25 000 kr för vilka vi kan köpa material dock inte tjänster. Byalaget i den moderna formen är en instans för byn att hävda sina intressen i kommunen och det är just detta vi gjort under flera år. Idag är byalagets funktion ofta social med arrangemang som midsommarfirande, val-borgsfirande, julmarknad, bytidning och trivselkvällar på programmet, men de flesta byalag och byföreningar fungerar även som rådgivande instans i kommunala och regionala frågor. Exempel på sådan är påtänkt bergtäkt i Fristad, Tolken som vattentäkt och vindkraftverk i Rångedala.
Så kom på mötet 25 april och gör din röst hörd!

Program 2023

Program 2023 för Tärby Fritidsförening

 Följande program fastställdes vid medlemsmötet 12 februari. 

 • Årsmöte  2023-02-21 kl.19 (med semlor)
 • Whiskyprovning 2023-03-10 kl 19:00 Anmälan till Per Flensburg
 • Barnfilm  03-19 kl. 17, ta med egen mat
 • Valborg    04-30 kl18, paj, öl, vin, läsk, kaffe o kaka
 • Städdag  05-14 fr. kl.10
 • Invigningsfest vandringsled  05-28 kl.14:00
 • Barnaktivitet  06-10 kl. 12 anmälan till Frida eller Ulrika
 • Corn hole tävling  06-17 kl.15, grillkväll, ta med mat o dricka
 • Juli, njut av semestern

Höstprogrammet

OBS: Programmet är preliminärt och det kan ändras. Aktuellt program visas på hemsidan

 • Corn hole tävling 08-12 kl. 15, grillkväll, ta med mat o dricka
 • Gulaschsoppa +skördehjul, 09-16 kl19.  kaffe o kaka, öl,,vin ,läsk, skriv meddelande på 0725317422, Magdalena 
 • Barnfilm   10-22 kl.17, ta med egen mat
 • Ola Högberg  10-27 kl. 19, föredrag med bilder
 • Vinprovning  11-11 kl 18, anmälan till Helen Flensburg
 • Glöggprovning  12-02 kl 18. anmälan till Per Flensburg
 • Barnfilm 12-17  kl.17, ta med egen mat

Övriga aktiviteter

 • Hantverkskaffe varannan torsdag kl. 19. Kontaktperson: Lotta Liedberg
 • Ett eller flera föredrag om skogen och klimatet med Per Flensburg och Åke Jansson

Kontakter

 • Per Levinsson: per.levinsson@gmail.com
 • Per Flensburg: per@flensburgs,se
 • Frida Sternfeldt: fsternfeldt@yahoo.se
 • Ulrika Skinnari: dunder_ulle@hotmail.com
 • Magdalena Jönnerman: jonnermanm@hotmail.com
 • Helen Flensburg: helen.flensburg@gmail.com

Höstprogrammet klart

År 2020 har varit ett märkligt år men det börjar så sakteliga normalisera sig. I fritidsföreningen har vi bestämt att börja lite smått med verksamheter där man kan hålla av-ståndet. Vi låter borden står kvar vid fönstren, sätter ett par vid varje bord och kniper det kan vi sätta en rad bord i mitten. Maximalt antal är 20 personer. Vi har tänkt oss följande aktiviteter:

Torsdag 8 oktober, kl 19:00: Per Flensburg håller föredrag och visar bilder från en resa till Tadjikistan. Anmälan per@flensburgs.se eller 033-13442

Lördag 7 november, kl 19:00: Vinprovning med Helen Flensburg. Anmälan helen.flensburg@gmail.com eller 033-131442

Lördag 5 dec, kl 19:00: Markel Bertilsson ordnar musikqviz. Anmälan: markel.bertilsson@ri.se eller 033-markel.bertilsson@ri.se

Övriga grupper bestämmer själva om och när de vill gå igång. 

Vi har inte ett diskussionsforum!

När jag var inne på vårt diskussionsforum upptäckte jag att det varit mycket livaktigt! Det var ca 7 000 registrerade användare och de hade gjort ca 9 000 inlägg. Fantastiskt för lilla Tärby, men dessvärre var de flesta av inläggen på ryska! Istället för att ägna några dagar åt att manuellt ta bort användare och inlägg, så tog jag bort forumet. Där var förmodligen ändå inte någon från Tärby som använt det.