Nyckelförteckning

Nyckelförteckning

Namn                               Har                    Åter

Lotta Liedberg                 x
Per Levinsson                  x
Agnes Agosc                     x
Britt-Marie Ekholm                           200901
Gunn Carlsson                                      180303
Majken Ståhl                                         180303
Maria Österbacka            x
Markel Bertilsson           x
Per Flensburg                   x
Åke Jansson                       x