Projektförslag

Här finns en lista över projekt som kommit upp som förslag. En del projekt är mycket ambitiösa, andra kan genomföras ganska enkelt. Diskutera gärna genom att kommentera på denna sida,

Musteri på ett släp man kan köra omkring med. Många av medlemmarna har massor av äpplen och flera är intresserade av att göra must. Att skaffa en ”mustmaskin” kostar några tusen, men kanske kan man söka anslag någonstans. Eventuellt gör man det till andelsägande. Om man kan sätta den på ett släp är det möjligt att frakta den till äpplena. Det hela måste dock parkeras någonstans. Koordinatorer: Per Levinsson, Markel Bertilsson

Drejskiva, eventuellt tillhörande ugn. Det finns ett keramiskt intresse i byn, både bland barn och lite äldre. Drejskiva är det väsentliga, när det gäller bränning kan man kanske hyra in sig någonstans. En del skolor har ju bränn-ugnar och de borde bli glada för lite extra inkomster. Koordinator: Maria Österbacka

Cykelväg till Fristad. Vi lär inte få någon buss så vi provar med cykelbana. Man skulle kunna försöka rusta upp den gamla vägen över Komlösa, som brevbäraren tydligen använde. Den skulle även kunna göras som en motionsslinga, Koordinatorer: Markel Bertilsson. 

Altan och grill på Hembygdsgården. Hembygdsgården står oanvänd på sommaren och vi har väl inte direkt ansträngt oss att marknadsföra den. En altan utanför skulle kanske underlätta, framförallt för uthyrning på sommaren. Tänker mig stenplattor i markplan och en rimligt stor träkolsgrill. Med lite ideellt arbete plus en viss kostnad för plattorna borde det inte vara omöjligt. Ett alternativ är att anordna grillplats ungefär som vid Marsjövägen. Koodoinator: Markel Bertilsson

Upprätta en human resurspool. Detta skrivs under höstlovet och då är ju barnpassning eller rättare sagt barns sysselsättning ett reellt problem. Men även under det vanliga året kan det köra ihop sig. De flesta barnfamiljerna har ett välutvecklat samarbete, men om det kniper kunde man tänka sig att även äldre kan rycka in. Koordinator: Per Flensburg

Lista över aktiviteter i Tärby. Vad händer var och när i Tärby? Annonseras på FB och hemsida. dessutom skickas det ut påminnelser en gång per vecka. Koordinator: Per Flensburg

Delningskarta, smarta kartan. Samma princip som ovan: Vem har vad och kan låna ut? Hyra kan förekomma. Koordinator: Per Flensburg

Reparationsverkstad. Det finns en mängd personer här i byn som har gott handlag med olika saker och kan reparera sådant som gått sönder.  Vi upprättar en förteckning och prislista över dessa. Koordinator: Per Flensburg

Kreativ hantverkstad. Detta handlar om projekteringsstadiet av olika projekt. Man vill kanske bygga en trädkoja till barnen, utvidga sin altan, skaffa bad-tunna, anlägga swimmingpool etc. men vet inte riktigt hur man ska göra. Då skulle denna hantverkstad (eller projekteringshjälp) kunna rycka in och hjälpa till. Man skulle också kunna presentera sin idé för en grupp kunniga personer och få synpunkter och kommentarer och förslag till förbättringar. Koordinator: Per Flensburg

Försöka göra hemsidan mer använd. T.ex. blogg där man diskuterar ovanstående projekt. Koordinator: Markel Bertilsson