Extra årsmöte

Vi kallar till ett extra årsmöte 25 april kl 19:00 Det har kommit förslag på att vi ska kalla oss för Tärby Byalag. Motiveringen är att vi i praktiken fungerar som ett byalag och att byalag har lättare att få anslag än en fritidsförening. Det är oklart hur länge byalagen existerat. I historisk tid kallades svenska jordägare med hjälp av budkavle till en bystämma, som leddes av en ålderman. Det fanns en byordning som reglerade skyldigheter och rättigheter med avse-ende på gemensam egendom, skötsel av boskap, fattigvård med mera. Fattigvården och fattigstugan organiserades på sockennivå, men det praktiska utförandet föll ofta på bya-lagen. Sedan många byar i Götaland och södra Svealand splittrats efter flera skiftesreformer på 1700-talet och 1800-talet – storskifte, enskifte och laga skifte – kom byalagen att minska i betydelse där.
I Borås har man beslutat att satsa en miljon per år på byarna i kommunen. Det innebär för vår del 25 000 kr för vilka vi kan köpa material dock inte tjänster. Byalaget i den moderna formen är en instans för byn att hävda sina intressen i kommunen och det är just detta vi gjort under flera år. Idag är byalagets funktion ofta social med arrangemang som midsommarfirande, val-borgsfirande, julmarknad, bytidning och trivselkvällar på programmet, men de flesta byalag och byföreningar fungerar även som rådgivande instans i kommunala och regionala frågor. Exempel på sådan är påtänkt bergtäkt i Fristad, Tolken som vattentäkt och vindkraftverk i Rångedala.
Så kom på mötet 25 april och gör din röst hörd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.