Vilhelmina har en fin gammal träkyrka, som ligger på en kulle med utsikt över sjön. Men det som är mest unikt är en mycket välbevarad kyrkby, dvs. hus där kyrkobesökarna övernattade innan de skulle gå i kyrkan. Transporten tog så lång tid att det fanns ingen möjlighet att ta sig fram och tillbaka på en dag. I varje hus bodde ett hushåll. Idag används en del av husen som hotell.